Nabór kandydatów do SC - Wolne stanowiska w SC - Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Nabór kandydatów do SC

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 września 2006 r. Nr 170 poz. 1218 ze zm.) o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

• jest obywatelem polskim,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy pracodawca ma obowiązek upowszechniać informację o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej  przez zapewnienie umieszczenia ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej składanym do w/w Biuletynu.

 

 
Ogłoszenia Biuletynu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Metryczka

Data publikacji : 20.07.2010
Data modyfikacji : 01.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Chmielenko
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chmielenko
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Jaroszewicz

Nawigacja

do góry